Skolskjuts/busskort för läsår 18/19

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om skolskjuts/busskort för läsåret 18/19

De elever inom grundskola och gymnasieskola som har rätt till skolskjuts/busskort enligt Katrineholms kommuns tillämpningsregler får skolskjuts/busskort till och från skolan.

 Endast elever som uppfyller kriterierna kan få skolskjuts.

 Fyll i vilka dagar/morgon/hem som ni behöver ha skolskjuts. Ni som har fritids fyller i vilka dagar ni behöver ha skolskjuts när eleven inte är på fritids.

Ansök via e-tjänsten
http://e.katrineholm.se/skolskjuts

Vårdnadshavare till elev i grundskola kan ansöka om:

  • Skolskjuts, på grund av avstånd mellan bostad och skola
  • Skolskjuts vid växelvis boende
  • Skolskjuts på grund av särskilda skäl
  • Skolskjuts i mån av plats
  • Skolskjuts för elev i friskola

Vårdnadshavare till elev i gymnasieskola kan ansöka om busskort.

Gemensam vårdnad
Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavare signera ansökan med e-legitimation.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Eleven uppfyller kriterierna för skolskjuts
  • Eleven är folkbokförd i Katrineholms kommun
  • Inloggning med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa