Intresseanmälan om att bli familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

LÄS MER

Här kan du anmäla intresse för att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson i  Katrineholms kommun. All information är krypterad. Det betyder att den är oläslig för obehöriga. Krypteringen gör alltså att informationen är säker, till skillnad från information som skickas med e-post.

Vem kan bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson?
Eftersom behoven hos barnet/den unge skiftar så behöver även de familjer som erbjuder stöd se olika ut. Familjen kan bestå av en ensamstående eller ett par. De vuxna behöver ha en stabil och välfungerande livssituation med erfarenhet av barn. Familjen som erbjuder stödet är beredda att göra en insats för någon annan och att avsätta tid och engagemang för detta. Som familjehem så krävs det i allmänhet inte någon vuxen hemma på heltid men däremot så behöver man leva ett liv där det finns tid och utrymme i familjens vardag.

För att få ett uppdrag så krävs alltid en utredning. När det gäller familjehem så är denna utredning mer omfattande. För alla uppdrag så tar Katrineholms kommun alltid in utdrag från social-, kronofogde- och polisregister samt eventuellt försäkringskassan.

Familjehem
Ett familjehem tar emot barn eller ungdomar under en kortare eller längre period. Det kan vara ett litet barn som behöver bo hela sin uppväxt i ett familjehem eller en ungdom som under en kort period behöver byta miljö för att bryta destruktiva mönster. Behovet hos barnet/ den unge varierar och vi försöker på bästa sätt matcha barnets behov mot familjehemmets resurser.

Kontaktfamilj
Kontaktfamilj innebär att regelbundet ta emot ett barn i sitt hem. Barnet ska få möjlighet att finnas med som del i en annan familj och att utveckla fler vuxenrelationer utanför familjen. Ett annat syfte med en kontaktfamilj kan vara att fungera som avlastning till föräldern/föräldrarna så att de klarar sitt föräldraskap.

Kontaktperson
Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska till en ungdom eller vuxen. Genom att göra saker ihop byggs en relation upp. Uppdraget innebär både personliga träffar och telefonkontakt där emellan. Kontaktperson innebär att regelbundet på dag eller kvällstid finnas som stöd. Utifrån behovet som finns får kontaktpersonen ett uppdrag som beskriver hur stödet skall se ut och hur ofta träffarna skall vara.

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialforvaltningen@katrineholm.se
0150-570 00