Orosanmälan om barn/ungdom eller vuxen enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen

LÄS MER

Både vuxna och barn som har problem inom familjen kan själva vända sig till socialförvaltningen.
Personal hos andra myndigheter, till exempel skola och sjukvård, är skyldiga att anmäla och lämna uppgifter till socialförvaltningen, när de i sin verksamhet kommer i kontakt med barn/ungdomar eller vuxna som de bedömer kan behöva särskilt stöd eller skydd.

Anmälningar hanteras helgfria vardagar klockan 08.00-16.00. Anser du att oron är så akut att det behöver hanteras innan dess, ring 112 och fråga efter socialjouren för Katrineholms kommun, då blir du kopplad för hantering. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa