Orosanmälan om barn/ungdom eller vuxen enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen

LÄS MER

Både vuxna och barn som har problem inom familjen kan själva vända sig till socialförvaltningen.
Personal hos andra myndigheter, till exempel skola och sjukvård, är skyldiga att anmäla och lämna uppgifter till socialförvaltningen, när de i sin verksamhet kommer i kontakt med barn/ungdomar eller vuxna som de bedömer kan behöva särskilt stöd eller skydd.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa