Vikariera i förskolor och skolor - intresseanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vad kul att du är intresserad av att vikariera i Katrineholms förskolor och skolor!

Bildningsförvaltningen söker vikarier till:

 • förskola
 • grundskola (förskoleklass-årskurs 9)
 • fritidshem
 • gymnasieskola

Din intresseanmälan gäller sökt verksamhet (förskola och skola) inom hela bildningsförvaltningen. Det går alltså inte att söka till en speciell förskola eller skola.

Din kompetens

När du har gjort en intresseanmälan bjuds du in till ett personligt möte för att skriva avtal. De som kallas är:

 1. i första hand de som har högskoleutbildning för våra verksamheter
 2. i andra hand de som har en pågående högskoleutbildning för våra verksamheter
 3. i tredje hand de som har gymnasial utbildning för våra verksamheter eller annan högskoleutbildning
 4. i fjärde hand erfarenhet från våra verksamheter
 5. i femte hand övriga.

Du måste ha fått hem ditt utdrag ur polisens belastningsregister(blankett 442.5) innan du gör ansökan. Det kan ta upp till 14 dagar innan utdraget kommer. Till det personliga mötet tar du med utdraget från belastningsregistret i original. Du har rätt att själv öppna och ta del av uppgifterna i utdraget.

Du måste uppfylla följande krav

Lägsta krav för att få vikariera i Katrineholms förskolor och skolor är att du har:

 • Fyllt 18 år
 • Betyg från grundskola i svenska eller svenska som andra språk (SvA)
 • Giltig e-postadress
 • Mobiltelefon som kan skicka och ta emot sms.

Lediga jobb

www.katrineholm.se/ledigajobb kan läsa mer om Katrineholms kommun som arbetsgivare och se aktuella platsannonser.

Frågor om e-tjänsten

Lärknutensupport
larknuten@katrineholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • Betyg från grundskola i svenska eller svenska som andra språk (SvA)
 • Du har en giltig e-postadress.
 • Du har fyllt 18 år.
 • E-legitimation.

Du kommer gå igenom följande steg:

Föregående Nästa