Utebliven avgift till avtalspensionssystem vid förtroendeuppdrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Jag yrkar härmed ersättning enligt reglemente för förtroendevalda i Katrineholms kommun för utebliven premie till min avtalspension vid varje tillfälle under år 2019 som jag begär ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Jag är införstådd med att ersättningen vid varje tillfälle blir i form av en utbetalning direkt till mig, som jag sedan själv kan välja att placera i valfritt pensionssparande.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa