Sälja tobak och folköl

LÄS MER

Det här gäller för dig som ska sälja tobaksvaror eller folköl

  • Försäljning får inte ske till den som är under 18 år.
  • Du som vill sälja tobaksvaror måste ansöka om tillstånd hos oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.
  • Du som vill sälja tobak måste ha ett egenkontrollprogram där det framgår hur företaget och personalen arbetar för att reglerna följs. Egenkontrollprogrammet ska du bifoga med din ansökan. 
  • Du som vill sälja tobak kan vid vissa tillfällen behöva bifoga en finansieringsplan med din ansökan. Kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor om detta.
  • Du som vill sälja folköl måste anmäla din försäljning till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.
  • För att sälja öl klass II (folköl) kräver vi att du har godkända lokaler enligt livsmedelslagen. Affären måste ha ett brett matutbud. Bestämmelser om ölförsäljning hittar du i alkohollagen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
  • Katrineholms kommun har tillsammans med polisen ett tillsynsansvar över försäljningen av folköl och tobak och får ta ut en tillsynsavgift enligt kommunens taxa. 

Så här ansöker du om tillstånd för försäljning av tobaksvaror

Om du vill sälja tobaksvaror måste du ansöka om tillstånd hos samhällsbyggnadsförvaltningen. 

  • Tänk på att du behöver använda olika blanketter beroende på om din verksamhet klassas som detaljhandel eller partihandel.
  • Det är viktigt att du kontaktar oss på samhällsbyggnadsförvaltningen om du genomför ett ägarbyte eller ska avsluta din försäljning av tobaksvaror.
  • Om du har anmält tobaksförsäljning innan den 1 juli 2019 behöver du ansöka om tillstånd senast den 1 november 2019.

Läs mer om vad som gäller för försäljning av tobak och folköl på vår webbplats.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
0150-577 00

Personuppgiftsansvarig

Datorskyddsombud
dataskyddsombud@katrineholm.se