Sök tjänst

Här har vi samlat Katrineholms kommuns alla e-tjänster och blanketter.  E-tjänsterna innebär att din ansökan fylls i, signeras och skickas in digitalt direkt. Blanketterna får du ladda ner, fylla i, skriva ut, signera och skicka in manuellt.

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Boende och miljö (33)

  • Ansök om bygglov

   launch

   Här ansöker du om bygglov.

   Här ansöker du om bygglov.

   Till tjänstenchevron_right
  • Befrielse från hämtning av hushållsavfall

   Om det finns särskilda skäl kan du befrias från skyldigheten att lämna hushållsavfall till renhållaren för transport, bortskaffande och återvinning.  Här kan du göra en ansökan.

   Om det finns särskilda skäl kan du befrias från skyldigheten att lämna hushållsavfall till renhållaren för transport, bortskaffande och återvinning.  Här kan du göra en ansökan.

   Till tjänstenchevron_right
  • Cistern tagen ur bruk

   Du som lagrar eller hanterar brandfarlig vätska eller andra flytande kemikalier är ansvarig för att det sker på rätt sätt. Om din lagringsanordning (cistern) ska tas ur bruk är du skyldig att anmäla det till samhällsbyggnadsförvaltningen. Här kan du göra en anmälan.

   Du som lagrar eller hanterar brandfarlig vätska eller andra flytande kemikalier är ansvarig för att det sker på rätt sätt. Om din lagringsanordning (cistern) ska tas ur bruk är du skyldig att anmäla det till samhällsbyggnadsförvaltningen. Här kan du göra en anmälan.

   Till tjänstenchevron_right
  • Dispens för spridning av gödsel

   För att få sprida gödsel när det annars inte är tillåtet behöver du tillstånd (dispens) från samhällsbyggnadsförvaltningen. Här ansöker du om tillstånd.

   För att få sprida gödsel när det annars inte är tillåtet behöver du tillstånd (dispens) från samhällsbyggnadsförvaltningen. Här ansöker du om tillstånd.

   Till tjänstenchevron_right
  • Enskilt avlopp

   computer

   Om du ska bygga en ny avloppsanordning behöver du ansöka om ett tillstånd från samhällsbyggnadsförvaltningen. Om du ska förbättra eller ändra en redan befintlig anläggning behöver du anmäla detta. Här kan du göra din ansökan och anmälan.

   Om du ska bygga en ny avloppsanordning behöver du ansöka om ett tillstånd från samhällsbyggnadsförvaltningen. Om du ska förbättra eller ändra en redan befintlig anläggning behöver du anmäla detta. Här kan du göra din ansökan och anmälan.

   Till tjänstenchevron_right
  • Förhandsbesked

   launch

   Här ansöker du om förhandsbesked.

   Här ansöker du om förhandsbesked.

   Till tjänstenchevron_right
  • Förändrat intervall för hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggningar

   Under förutsättning att belastningen är låg på din avloppsanläggning kan du som fastighetsägare få göra förändringar i hämtning av filtermaterialet. Ansökan om förändrat tömningsintervall lämnas till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

   Under förutsättning att belastningen är låg på din avloppsanläggning kan du som fastighetsägare få göra förändringar i hämtning av filtermaterialet. Ansökan om förändrat tömningsintervall lämnas till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

   Till tjänstenchevron_right
  • Gemensam avfallsbehållare

   Här kan du som fastighetsägare eller hyresgäst med gemensam tomtgräns ansöka om gemensam avfallsbehållare.

   Här kan du som fastighetsägare eller hyresgäst med gemensam tomtgräns ansöka om gemensam avfallsbehållare.

   Till tjänstenchevron_right
  • Hygienlokal

   En hygienisk verksamhet kan handla om allt från frisersalonger, fotvård och lokaler för skönhetsbehandlingar till gym, solarier och tatuerings- och piercingsalonger. Den här typen av verksamheter ska anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen innan de startar. 

   En hygienisk verksamhet kan handla om allt från frisersalonger, fotvård och lokaler för skönhetsbehandlingar till gym, solarier och tatuerings- och piercingsalonger. Den här typen av verksamheter ska anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen innan de startar. 

   Till tjänstenchevron_right
  • Installation av annan toalett än vattentoalett samt eget omhändertagande av slam

   Om du ska installera en annan toalett än vattentoalett ska du anmäla det till samhällsbyggnadsförvaltningen. Vill du själv ta hand om det slam, latrin eller annat toalettavfall som uppstår på din egen fastighet ska du ansöka om det till samhällsbyggnadsförvaltningen. Här gör du din anmälan och ansökan.

   Om du ska installera en annan toalett än vattentoalett ska du anmäla det till samhällsbyggnadsförvaltningen. Vill du själv ta hand om det slam, latrin eller annat toalettavfall som uppstår på din egen fastighet ska du ansöka om det till samhällsbyggnadsförvaltningen. Här gör du din anmälan och ansökan.

   Till tjänstenchevron_right
  • Installation av cistern

   Du som lagrar eller hanterar brandfarlig vätska eller andra flytande kemikalier är ansvarig för att det sker på rätt sätt. Vid installation av lagringsanordningar (cisterner), eller hantering av brandfarlig vätska är du skyldig att anmäla det till samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun. Du är även skyldig att anmäla när en cistern tas ur bruk.  Här gör du din anmälan.

   Du som lagrar eller hanterar brandfarlig vätska eller andra flytande kemikalier är ansvarig för att det sker på rätt sätt. Vid installation av lagringsanordningar (cisterner), eller hantering av brandfarlig vätska är du skyldig att anmäla det till samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun. Du är även skyldig att anmäla när en cistern tas ur bruk.  Här gör du din anmälan.

   Till tjänstenchevron_right
  • Intresseanmälan lediga tomter

   computerperson

   Här gör du en intresseanmälan på en ledig tomt inom Katrineholms kommun. Glöm inte att du först måste anmäla dig till vår tomt- och bostadsrättskö innan du kan göra en intresseanmälan på en tomt.

   Här gör du en intresseanmälan på en ledig tomt inom Katrineholms kommun. Glöm inte att du först måste anmäla dig till vår tomt- och bostadsrättskö innan du kan göra en intresseanmälan på en tomt.

   Till tjänstenchevron_right
  • Kompostering av matavfall

   Här anmäler du om du vill kompostera ditt matavfall.

   Här anmäler du om du vill kompostera ditt matavfall.

   Till tjänstenchevron_right
  • Kontrollansvarig

   launch

   Här gör du en anmälan om kontrollansvarig.

   Här gör du en anmälan om kontrollansvarig.

   Till tjänstenchevron_right
  • Lov för skylt/ljusanordning

   launch

   Här ansöker du om lov för skylt eller ljusanordning.

   Här ansöker du om lov för skylt eller ljusanordning.

   Till tjänstenchevron_right
  • Läckagetest för slamavskiljare

   Här hittar du protokoll för läckagetest för slamavskiljare.

   Här hittar du protokoll för läckagetest för slamavskiljare.

   Till tjänstenchevron_right
  • Lämna ett klagomål

   Här kan du lämna klagomål som handlar om störningar i bostaden eller utomhus, buller, eldning, ventilation, fukt/mögel, lukt med mera. 

   Här kan du lämna klagomål som handlar om störningar i bostaden eller utomhus, buller, eldning, ventilation, fukt/mögel, lukt med mera. 

   Till tjänstenchevron_right
  • Matförgiftningar och allergisk reaktion

   Här anmäler du misstänkt matförgiftning eller allergisk reaktion från mat som du har ätit ute eller köpt hem.

   Här anmäler du misstänkt matförgiftning eller allergisk reaktion från mat som du har ätit ute eller köpt hem.

   Till tjänstenchevron_right
  • Miljöfarlig verksamhet

   Här anmäler du start av miljöfarlig verksamhet. 

   Här anmäler du start av miljöfarlig verksamhet. 

   Till tjänstenchevron_right
  • Registrera dricksvattenanläggning

   Här registrerar du en ny dricksvattenanläggning.

   Här registrerar du en ny dricksvattenanläggning.

   Till tjänstenchevron_right
  • Sprida slam och filtermaterial på jordbruksmark

   Här ansöker du om att omhänderta ditt egna avloppsslam och sprida det på din jordbruksmark.

   Här ansöker du om att omhänderta ditt egna avloppsslam och sprida det på din jordbruksmark.

   Till tjänstenchevron_right
  • Sprida bekämpnings- och växtskyddsmedel

   Här ansöker du om tillstånd för att yrkesmässigt få sprida bekämpningsmedel samt anmäler användning av växtskyddsmedel inom din verksamhet. 

   Här ansöker du om tillstånd för att yrkesmässigt få sprida bekämpningsmedel samt anmäler användning av växtskyddsmedel inom din verksamhet. 

   Till tjänstenchevron_right
  • Strandskyddsdispens

   launch

   Här ansöker du om strandskyddsdispens.

   Här ansöker du om strandskyddsdispens.

   Till tjänstenchevron_right
  • Undervisningslokaler

   Du som vill driva eller arrangera någon typ av verksamhet med undervisningslokaler behöver anmäla detta till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

   Du som vill driva eller arrangera någon typ av verksamhet med undervisningslokaler behöver anmäla detta till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

   Till tjänstenchevron_right
  • Uppehåll i hämtning av hushållsavfall

   Kommer du inte att använda din bostad under en längre sammanhängande tid kan du ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall.

   Kommer du inte att använda din bostad under en längre sammanhängande tid kan du ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall.

   Till tjänstenchevron_right
  • Utförandeintyg med kontrollplan för enskilt avlopp

   Senast tre veckor från det att din nya avloppsanläggning är färdigställd ska du som fastighetsägare skicka in ett utförandeintyg med kontrollplan till samhällsbyggnadsförvaltningen.

   Senast tre veckor från det att din nya avloppsanläggning är färdigställd ska du som fastighetsägare skicka in ett utförandeintyg med kontrollplan till samhällsbyggnadsförvaltningen.

   Till tjänstenchevron_right
  • Utsträckt intervall för tömning av slamavskiljare

   Är det en låg belastning på din avloppsanläggning kan du ansöka om utsträckt intervall för tömning av slamavskiljare.

   Är det en låg belastning på din avloppsanläggning kan du ansöka om utsträckt intervall för tömning av slamavskiljare.

   Till tjänstenchevron_right
  • Värmepump

   computerperson

   Här anmäler du installation av värmepump.

   Här anmäler du installation av värmepump.

   Till tjänstenchevron_right
  • Yttrande över placering av värmepump

   computer

   Här lämnar du ett yttrande över placering av värmepump.

   Här lämnar du ett yttrande över placering av värmepump.

   Till tjänstenchevron_right
  • Åtgärd som inte kräver bygglov

   launch

   Här anmäler du åtgärder som inte kräver bygglov. Det kan handla om installation av eldstad (kamin), ändring av planlösning, VA-anslutning, Attefallshus med mera.

   Här anmäler du åtgärder som inte kräver bygglov. Det kan handla om installation av eldstad (kamin), ändring av planlösning, VA-anslutning, Attefallshus med mera.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Företagande och näringsliv (5)

  Visa alla

  Förskola och skola (8)

  • Generationsmöten i förskolan (med e-legitimation)

   computerperson

   Vill du bidra med din kunskap och erfarenhet och dela med dig till barnen i någon av Katrineholms förskolor?

   Nu finns möjlighet för dig att ideellt delta i vår verksamhet och finnas med som en extra vuxen bland våra barn. Du väljer själv i vilken utsträckning du vill vara med eller inom vilken verksamhet – förskolan för barn 1-5 år. 

   Vill du bidra med din kunskap och erfarenhet och dela med dig till barnen i någon av Katrineholms förskolor?

   Nu finns möjlighet för dig att ideellt delta i vår verksamhet och finnas med som en extra vuxen bland våra barn. Du väljer själv i vilken utsträckning du vill vara med eller inom vilken verksamhet – förskolan för barn 1-5 år. 

   Till tjänstenchevron_right
  • Generationsmöten i förskolan (utan e-legitimation)

   computer

   Vill du bidra med din kunskap och erfarenhet och dela med dig till barnen i någon av Katrineholms förskolor?

   Nu finns möjlighet för dig att ideellt delta i vår verksamhet och finnas med som en extra vuxen bland våra barn. Du väljer själv i vilken utsträckning du vill vara med eller inom vilken verksamhet – förskolan för barn 1-5 år. 

   Vill du bidra med din kunskap och erfarenhet och dela med dig till barnen i någon av Katrineholms förskolor?

   Nu finns möjlighet för dig att ideellt delta i vår verksamhet och finnas med som en extra vuxen bland våra barn. Du väljer själv i vilken utsträckning du vill vara med eller inom vilken verksamhet – förskolan för barn 1-5 år. 

   Till tjänstenchevron_right
  • Inackorderingstillägg

   computerperson

   Inackorderingstillägg är ett stöd till dig som studerar på gymnasiet och behöver bo inackorderad.

   Inackorderingstillägg är ett stöd till dig som studerar på gymnasiet och behöver bo inackorderad.

   Till tjänstenchevron_right
  • Resetillägg

   computerperson

   Du som studerar utanför Sörmlands län och pendlar varje dag kan ansöka om resetillägg. 

   Du som studerar utanför Sörmlands län och pendlar varje dag kan ansöka om resetillägg. 

   Till tjänstenchevron_right
  • Specialkostintyg

   computerperson

   De barn och elever som behöver särskild mat på grund av allergi, intolerans eller andra medicinska orsaker anmäler detta i e-tjänsten.

   De barn och elever som behöver särskild mat på grund av allergi, intolerans eller andra medicinska orsaker anmäler detta i e-tjänsten.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Kommun och demokrati (3)

  Omsorg och stöd (27)

  Visa alla

  Trafik och gator (4)

  Visa alla

  Tyck till (3)

  Uppleva och göra (10)

  • Konstworkshop

   computer

   Konstnären Saadia Hussain kommer denna dag att hålla i en workshop ihop med barnen. 

   Konstnären Saadia Hussain kommer denna dag att hålla i en workshop ihop med barnen. 

   Till tjänstenchevron_right
  • Kulturstipendium

   computer

   Kulturnämndens kulturstipendium ska uppmärksamma förtjänstfulla kulturella insatser i kommunen. Stipendiet är på 25 000 kronor.

   Kulturnämndens kulturstipendium ska uppmärksamma förtjänstfulla kulturella insatser i kommunen. Stipendiet är på 25 000 kronor.

   Till tjänstenchevron_right
  • Lotteri, registrering och ansökan enligt 6 kap §9 spellagen

   computer

   Här gör du ansökan om registrering för lotteri enligt 6 kap §9 spellagen för din förening. 

   Här gör du ansökan om registrering för lotteri enligt 6 kap §9 spellagen för din förening. 

   Till tjänstenchevron_right
  • Snabba Stålar

   computerperson

   Snabba stålar är ett bidrag för unga mellan 13 och 25 år som vill arrangera ett kulturevenemang. Du kan söka från 500 kronor upp till 10 000 kronor. Snabba stålar täcker de utgifter ditt arrangemang för med sig, till exempel rekvisita, artister, teknik och förtäring. Du behöver inte vara med i en förening för att söka.

   Snabba stålar är ett bidrag för unga mellan 13 och 25 år som vill arrangera ett kulturevenemang. Du kan söka från 500 kronor upp till 10 000 kronor. Snabba stålar täcker de utgifter ditt arrangemang för med sig, till exempel rekvisita, artister, teknik och förtäring. Du behöver inte vara med i en förening för att söka.

   Till tjänstenchevron_right
  • Sök i bibliotekets katolog

   launch

   På bibliotek.katrineholm.se kan du söka böcker, filmer, musik och andra medier, låna e-böcker med mera.

    

   På bibliotek.katrineholm.se kan du söka böcker, filmer, musik och andra medier, låna e-böcker med mera.

    

   Till tjänstenchevron_right
  • Ung kulturstipendium

   computer

   Kulturnämnden utlyser kulturstipendiet Ung Kultur för unga kulturutövare.

   Kulturnämnden utlyser kulturstipendiet Ung Kultur för unga kulturutövare.

   Till tjänstenchevron_right
  • Önska evenemang

   computer

   Har du idéer eller önskemål om vad som ska hända på kulturhuset Ängeln eller Perrongen? Skicka in ditt önskemål till oss.

   Har du idéer eller önskemål om vad som ska hända på kulturhuset Ängeln eller Perrongen? Skicka in ditt önskemål till oss.

   Till tjänstenchevron_right
  Visa alla

  Utbildning (10)

  Visa alla