Kompostering av matavfall

LÄS MER

Om du vill kompostera ditt matavfall ska du anmäla det till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten