Kompostering av matavfall

LÄS MER

Om du vill kompostera ditt matavfall ska du anmäla det till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
0150-577 00

Personuppgiftsansvarig

Datorskyddsombud
dataskyddsombud@katrineholm.se