Befrielse från hämtning av hushållsavfall

LÄS MER

Om det finns särskilda skäl kan du befrias från skyldigheten att lämna hushållsavfall till renhållaren för transport, bortskaffande och återvinning.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
0150-577 00

Personuppgiftsansvarig

Datorskyddsombud
dataskyddsombud@katrineholm.se