Uppehåll i hämtning av hushållsavfall

LÄS MER

Kommer du inte att använda din bostad under en längre sammanhängande tid kan du ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
0150-577 00

Personuppgiftsansvarig

Datorskyddsombud
dataskyddsombud@katrineholm.se