Uppehåll i hämtning av hushållsavfall

LÄS MER

Kommer du inte att använda din bostad under en längre sammanhängande tid kan du ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten