Åtgärd som inte kräver bygglov

LÄS MER

Här anmäler du åtgärder som inte kräver bygglov. Det kan handla om installation av eldstad (kamin), ändring av planlösning, VA-anslutning, Attefallshus med mera.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
0150-577 00

Personuppgiftsansvarig

Datorskyddsombud
dataskyddsombud@katrineholm.se