Lov för skylt/ljusanordning

LÄS MER

Här ansöker du om lov för skylt eller ljusanordning.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
0150-577 00

Personuppgiftsansvarig

Datorskyddsombud
dataskyddsombud@katrineholm.se