God man - anmäl barns större tillgångar

LÄS MER

Anmäl till överförmyndaren om den omyndiga personens tillgångar överstiger 8 basbelopp enligt föräldrabalken 13 kap 2 §2.3. 8 basbelopp motsvarar ca 355 000 kr. Exakt belopp varierar från år till år.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@katrineholm.se