God man - överförmyndarens samtycke

LÄS MER

Ansökan gäller exempelvis en överförmyndares samtycke till någons placering av pengar och uttag av pengar från spärrat konto.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@katrineholm.se