Begäran om entledigande för God man och förvaltare.

LÄS MER

Om du vill lämna ditt uppdrag som god man eller förvaltare ska du ansöka om det på den här blanketten. Tänk på att ditt uppdrag fortsätter till dess att beslut fattats om att ditt förordnande upphört.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@katrineholm.se