Förteckning över tillgångar och skulder.

LÄS MER

Här redovisar God man och förvaltare sin huvudmans tillgångar och skulder.

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndaren
overformyndaren@katrineholm.se
0150-578 85

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@katrineholm.se