Klaga på ställföreträdande God man eller förvaltare

LÄS MER

Om du anser att en ställföreträdare, det vill säga en god man och förvaltare, inte sköter sitt uppdrag, kan du använda denna blankett för att anmäla det till överförmyndaren.

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndaren
overformyndaren@katrineholm.se
015057885

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@katrineholm.se