God man och förvaltares redogörelse med arvodesbegäran

LÄS MER

Redogörelse med arvodesbegäran  kring Förvalta egendom & Bevaka rätt.

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndaren
overformyndaren@katrineholm.se
015057885

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@katrineholm.se