Sälja tobak

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du:

  • ansöka om tillstånd för att sälja tobaksvaror,
  • anmäla avslutning av försäljning av tobaksvaror,
  • anmäla ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror.

Det här gäller för dig som ska sälja tobaksvaror 

  • Försäljning får inte ske till den som är under 18 år.
  • Du som vill sälja tobaksvaror måste ansöka om tillstånd hos oss på samhällsbyggnadsförvaltningen, antingen via vår e-tjänst eller våra blanketter.
  • Du som vill anmäla avslutning av försäljning av tobaksvaror (för antingen partihandel eller detaljhandel) gör det via våra blanketter.
  • Du som vill anmäla ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror (för antingen partihandel eller detaljhandel) gör det via våra blanketter.
  • Du som vill sälja tobak måste ha ett egenkontrollprogram där det framgår hur företaget och personalen arbetar för att reglerna följs. Mall för egenkontroll kan du hämta under knappen "Hämta blanketter". Egenkontrollprogrammet ska du bifoga med din ansökan.
  • Du som vill sälja tobak kan vid vissa tillfällen behöva bifoga en finansieringsplan med din ansökan. Finansieringsplanen finns som bilaga i blanketten "Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd". Kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor om finansieringsplanen.

Så här ansöker du om tillstånd för försäljning av tobaksvaror

Ansök via vår e-tjänst
När du företräder ditt företag kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.
Du kan också välja att fylla i uppgifter om ditt företag manuellt.

Ansök via blankett
Vill du istället göra din ansökan via blankett kan du skicka eller lämna in blanketten till:

Postadress:
Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Trädgårdsgatan 1
641 80 Katrineholm

Mejl:
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Tänk på att det tar cirka 6 till 8 veckor från det att ansökan är komplett till att beslut är fattat.

Läs mer om vad som gäller för försäljning av tobak på vår webbplats.

Ekonomisk prövning

Du som vill ansöka om tobakstillstånd kommer att prövas avseende ekonomisk lämplighet. Till ansökan om tobakstillstånd kommer vi begära in uppgifter från Skatteverket. Blanketter som ska skickas till Skatteverket hittar du i listan över blanketter på den här sidan. Det finns två typer av blanketter, en för sökande (bolaget/enskild firma) och en för person/er med betydande inflytande i verksamheten. På grund av sekretessregler behöver uppgifterna från Skatteverket skickas in av den sökande. Kontakta oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor kring blanketterna.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa