Ansökan om bygdepeng

LÄS MER

Sockenråd, bygderåd, bygdekommittéer och kommunbygderåd kan få del av den kommunala bygdepengen. 

Bygdepengen är fördelad på ett grundbidrag och ett särskilt bidrag. För att komma i fråga för bidrag krävs att rådet/kommittén ska:

  • ha stadgar, styrelse, organisationsnummer och post-/bankgiro
  • hålla årsmöte
  • aktivt arbeta för en levande landsbygd 
  • driva sådan frågor som berör socknen och som har ett intresse för innevånarna i bygden.

Råd/kommitté som önskar ta del av bygdepengen ska senast den 31 mars komma in med ansökan om detta till kommunen. Till ansökan ska årsredovisning från föregående verksamhetsår samt verksamhets- och ekonomisk plan för innevarande år bifogas. Önskar man få del av särskilda bidraget ska även en kort beskrivning och budget lämnas för vart och ett av projekten/delarna.

 

Frågor om e-tjänsten

Föreningsservice
foreningsservice@katrineholm.se
0150-572 50

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa