Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare - anmäla/ändra/avregistrera

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du säljer elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare som inte innehåller tobak, utan bara nikotin, ska du anmäla det till kommunen. Använd e-tjänsten för att anmäla eller avregistrera försäljning, eller för att anmäla ändringar i företaget.

Anmälan

5 kap.

15 §   En näringsidkare som har säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige får inte bedriva detaljhandel med elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske.

Egenkontroll och uppgiftslämnande

17 §   Den som bedriver försäljning enligt 15 eller 16 § ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Till anmälan om försäljning enligt 15 § eller registrering enligt 16 § ska egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens och Folkhälsomyndighetens tillsyn bifogas. Ändrade uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till kommunen respektive Folkhälsomyndigheten.

Egenkontrollprogram
Till anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska du bifoga ett program för egenkontroll. Där beskriver du bland annat vilka rutiner du har för att kontrollera kundernas ålder och hur du organiserar verksamheten när du har unga anställda, du kan  bifoga egenkontrollprogrammet digitalt i e-tjänsten.

Avgift
För handläggning av anmälan för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare tar Bygg- och miljönämnden ut en avgift motsvarande en timmes handläggningstid.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Uppgifter om företaget
  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa