Ansök om skolskjuts eller busskort läsår 22/23

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om skolskjuts eller busskort

De elever inom grundskola och gymnasieskola som har rätt till skolskjuts/busskort enligt Katrineholms kommuns tillämpningsregler får skolskjuts/busskort till och från skolan.

OBS! Inför varje nytt läsår måste samtliga elever som önskar skolskjuts eller busskort göra en ansökan för detta. Endast elever som uppfyller kriterierna kan få skolskjuts.

Det är viktigt att ni fyller i rätt uppgifter; vilka dagar/morgon/hem som ni behöver ha skolskjuts. Ni som har fritids fyller i vilka dagar ni behöver ha skolskjuts när eleven inte är på fritids.

Vårdnadshavare till elev i grundskola kan ansöka om:

  • Skolskjuts, på grund av avstånd mellan bostad och skola
  • Skolskjuts vid växelvis boende
  • Skolskjuts på grund av särskilda skäl
  • Skolskjuts i mån av plats
  • Skolskjuts för elev i friskola

Vårdnadshavare till elev i gymnasieskola kan ansöka om busskort.

Gemensam vårdnad
Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavare signera ansökan med e-legitimation.

OBS! Beviljat ärende, samt all information kring skolskjutsen/busskortet meddelas enbart via e-tjänsten. Ej beviljat ärende meddelas också via e-tjänsten men även via brev. 

Läs mer om skolskjuts på katrineholm.se

Frågor om e-tjänsten

Meinhold Caroline
Caroline.Meinhold@katrineholm.se
0150-572 79

Personuppgiftsansvarig

Bildningsnämnden
bildningsforvaltningen@katrineholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Eleven uppfyller kriterierna för skolskjuts
  • Eleven är folkbokförd i Katrineholms kommun
  • Inloggning med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa