Konferens suicidprevention

LÄS MER

Anmälan till kunskapshöjande förmiddag kring suicidprevention!

Som en del av det kommunövergripande suicidpreventionsarbetet samt framtagandet av en gemensam handlingsplan inbjuds du till en kunskapshöjande förmiddag kring suicidprevention!

När: tisdagen den 4 oktober
Tid: kl. 08.30-12.00, konferensen avslutas med gemensam lunch för de som önskar
Plats: Lokal Strykjärnet, Hotell Statt
Anmälan: anmälan görs via denna e-tjänst. Kalenderinbjudan kommer att uppdateras med anmälningslänk

Preliminärt program:
Inledning - Anneli Hedberg, ordf. Folkhälsoutskottet
Suicid och kommunens roll – Rickard Bracken, generalsekreterare för Suicide Zero 
Suicidprevention och suicidpreventiva insatser i kommunen– vilka insatser har effekt?-  Gergö Hadlaczky, forskare & lektor, Nationellt centrum för suicidforskning (NASP), Karolinska Institutet
Lägesbild Katrineholm och goda exempel
Erfarenhetsutbyte och reflektion i mindre grupper

Gemensam lunch för de som önskar!

Frågor om e-tjänsten

Karin Nordén
Karin.Norden@katrineholm.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@katrineholm.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa