Ansökan om skolskjuts eller elevresa

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om skolskjuts eller elevresa

Via denna e-tjänst kan du ansöka om skolskjuts eller elevresa (busskort/tågkort). Under ”Min sida” kan du se din ansökan och ta del av ditt beslut.

Ansökan om skolskjuts/elevresa görs inför varje nytt läsår och sista ansökningsdag är 15 maj.
E-tjänsten är öppen även efter sista ansökningsdag men vi kan inte garantera att ni får svar på er ansökan innan skolstart om ansökan skickas in efter 15 maj.

Ansökan som skickas in under innevarande läsår har en handläggningstid på upp mot 3 veckor. 

Det är viktigt att ni fyller i rätt uppgifter; vilka dagar/morgon/hem som ni behöver ha skolskjuts.

Läs mer om skolskjuts och våra tillämpningsregler här:

Skolskjuts och busskort | Katrineholms kommun

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
skolskjuts@katrineholm.se
0150-572 69

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunledningsforvaltning@katrineholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Eleven uppfyller kriterierna för skolskjuts
  • Eleven är folkbokförd i Katrineholms kommun
  • Inloggning med e-legitimation