Tomt- och bostadsrättskö

LÄS MER

Du som fyllt 18 år kan anmäla dig till tomt- och bostadsrättskön. Registreringen är personlig och får inte överlåtas.

Anmälningsavgift 200 kronor inbetalas till bg 5798-1938, Katrineholms kommun. Ange att inbetalningen avser tomt- och bostadsrättskö samt konto 20314. Efter inbetalning placeras du i kön.

Regler för tomt- och bostadsrättskö (öppnas i nytt fönster)

 

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
0150-577 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
dataskyddsombud@katrineholm.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa