Färdtjänst och riksfärdtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att beviljas färdtjänst ska du ha en funktionsnedsättning som bedöms överstiga tre månader och som avsevärt försvårar eller omöjliggör resa med kollektivtrafiken.

Riksfärdtjänst beviljas personer med funktionsnedsättning som bedöms överstiga sex månader och  inte kan resa med tåg, flyg eller buss, trots hjälp av trafikföretagets personal. Tillstånd beviljas först efter en individuell bedömning med utgångspunkt från färdtjänstlagen och lagen om riksfärdtjänst samt kommunens lokala regler och riktlinjer.

Sjuk- och behandlingsresor kan du inte ansöka om i denna e-tjänst utan vi hänvisar till landstingets sjukreseenhet, för mer information besök länken http://www.1177.se/

Frågor om e-tjänsten

Vård- och omsorgsförvaltningen
vard.omsorg@katrineholm.se
0150-48 80 30

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa