Färdtjänst och riksfärdtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här hittar du e-tjänst eller blanketter för att ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst. 

För att beviljas färdtjänst ska du ha en funktionsnedsättning som bedöms vara längre än tre månader. Du ska väsentliga svårigheter att resa med allmän kollektivtrafik

För att beviljas riksfärdtjänst ska du ha en funktionsnedsättning som bedöms vara längre än sex månader. Funktionsnedsättningen ska medföra att du inte kan resa självständigt med allmänna kommunikationer. Resan ska gälla rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.

Sjuk- och behandlingsresor kan du inte ansöka om i denna e-tjänst utan vi hänvisar till Regionens sjukreseenhet. För mer information besök länken https://www.1177.se/Sormland/Regler-och-rattigheter/Sjukresor-i-Sormland/

Frågor om e-tjänsten

Vård- och omsorgsförvaltningen
vard.omsorg@katrineholm.se
0150-48 80 30

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa