Specialkostintyg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om specialkost eller anpassad måltid för dig själv som är elev eller ditt barn. Du kan behöva ha med journalutdrag från hälso- och sjukvården i ansökan. En ny ansökan behövs för varje nytt läsår samt vid eventuellt skolbyte eller förändringar i kosten. 

Nytt från höst 2022: Vid behov av enbart vegetarisk kost eller anpassad kost av religiösa skäl behöver du bara göra en ansökan en gång för ditt barn. Det gör du när barnet börjar förskolan eller skolan. Exempelvis om ditt barn inte äter fläsk så behöver du berätta det för oss. Ska ditt barn byta förskola eller skola? Då behöver du göra en ny ansökan även om du gjort en tidigare. 

Bra att veta: Nötter och jordnötter finns inte i maten och får inte tas med till förskola och skola. Men allergi mot detta är viktigt att berätta om i ansökan. 

Specialkost och anpassade måltider 
Specialkost är för den som har medicinska behov.  
Bedömningen görs av hälso- och sjukvården. Hit räknas: 

  •  mat vid olika sjukdomar
  • matallergier 
  • överkänsligheter 

Exempel på anpassade måltider är att: 

  • utesluta vissa livsmedel på grund av religion, exempelvis fläskfri kost 
  • välja att äta en helt växtbaserad kost (vegansk eller vegetarisk) 
  • anpassa mat och/eller måltidsmiljö på grund av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) 
  • anpassa konsistens eller energiinnehåll.  

Så ansöker du   
Du behöver ha en e-legitimation för att använda e-tjänsten. Du får ett bekräftelsemail när din ansökan är inskickad. Det betyder inte att ansökan är godkänd utan bara att den kommit in till oss. Behöver den kompletteras eller om vi inte godkänner ansökan kommer vi att kontakta dig. Blir ansökan godkänd får du ett meddelande från oss i e-tjänsten. Då behöver du som är vårdnadshavare kontakta barnets pedagoger och informera.  

Behöver du hjälp att fylla i ansökan?  
Besök Kontaktcenter på Djulögatan 31 i Katrineholm. Kontaktcenter webblänk.

Är du eller ditt barn inte i skolan?  
Du måste höra av dig till köket vid frånvaro. Det gäller sjukdom och ledighet. Du måste sen också höra av dig när barnet eller du är tillbaka igen.  

Mat som inte hämtas ut  
Specialkost eller anpassade måltider som inte nyttjats under en tvåveckorsperiod, utan att frånvaro meddelats, kommer att upphöra. Du som vårdnadshavare eller myndig elev kommer att bli informerad om åtgärden liksom ansvarig rektor samt berörd personal. 

Avsluta en pågående specialkost eller anpassade måltider 
För att avsluta specialkost eller anpassade måltider ska du skicka ett meddelande via ditt pågående ärende i e-tjänsten.  

 
Personuppgiftshantering 
Känsliga personuppgifter (ansökan samt läkarintyg/journalutdrag) förvaras och hanteras i enighet med offentlighets- och sekretesslag (2009:400) samt dataskyddsförordningen. Genom att du signerar din ansökan godkänner du också att informationen hanteras i måltidsverksamheten för att säkerställa tillagning och servering av säker mat. Informationen delges även rektor och berörd personal på förskolan eller skolan.  

 Vid användning av tjänsten samtycker du även till att bli kontaktade per e-post om uppföljningsfrågor för framtida utveckling av specialkost och anpassade måltider. Ansökan sparas i köken så länge den är giltig, max ett läsår, gamla ansökningar makuleras regelbundet. Godkänd ansökan samt eventuellt bifogade handlingar lagras enligt service och tekniknämndens dokumenthanteringsplan. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa