Specialkostintyg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst ansöker du som vårdnadshavare alternativt myndig elev om specialkost eller anpassade måltider. För att säkerställa att rätt mat serveras till rätt barn samt för att följa utvecklingen kring behovet av specialkost eller anpassade måltider behöver i många fall ansökan kompletteras med styrkande information från hälso- och sjukvården i form av utdrag ur journal (exempelvis via www.1177.se) eller intyg från hälso- och sjukvården. Mer information om detta erhålls under respektive kategori. 

GDPR 
Känsliga personuppgifter (ansökan samt läkarintyg/journalutdrag) förvaras och hanteras i enighet med offentlighets- och sekretesslag (2009:400) samt dataskyddsförordningen. Genom att du signerar din ansökan godkänner du också att informationen hanteras i måltidsverksamheten och delges rektor, elevhälsa samt berörd personal så som pedagoger, lärare eller skolmentorer.  Vid användning av tjänsten samtycker ni även till att bli kontaktade per e-post om uppföljningsfrågor för framtida utveckling av specialkost och anpassade måltider.

Specialkost och anpassade måltider
Specialkost eller kost vid specifika sjukdomstillstånd tillhandahålls till barn och elever med medicinska behov (utifrån en bedömning av hälso- och sjukvården), det vill säga medicinskt motiverade avvikelser från standardkosten. Hit räknas mat vid olika kostrelaterade sjukdomar, matallergier och/eller överkänsligheter. 

Anpassade måltider är ett nytt begrepp vilket avser avvikelser från standardkosten och/eller den ordinarie måltidssituationen som utgår ifrån rätten till anpassningar huvudsakligen enligt diskrimineringslagstiftningen. Anpassningar som anses nödvändiga för att eleven barnet ska klara sin studiegång i skolan eller vistelse i förskolan. Att utesluta vissa livsmedel på grund av religion, att välja att äta en helt växtbaserad kost och olika anpassningar av mat och/eller måltidsmiljö på grund av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är exempel på anpassade måltider, liksom anpassning av konsistens eller energiinnehåll.  

Så ansöker du
Tack för att du lämnar in din ansökan via denna e-tjänst, det hjälper oss att kvalitetssäkra likvärdig servering av olika slags specialkoster och anpassade måltider i kommunens verksamheter. Genom att ansöka digitalt via denna e-tjänst godkänner du samtidigt att lämnade uppgifter används i verksamheterna för att säkerställa tillagning och servering av säker mat. 

När du signerat digitalt med e-legitimation skickas din ansökan till måltidsverksamheten i Katrineholms kommun. Du får ett bekräftelsemail när din ansökan är inskickad, vid godkänd ansökan erhålls ett meddelande i e-tjänsten. Skulle din ansökan behöva kompletteras eller inte kan tillgodoses kommer du att kontaktas. 

Ansökan om specialkost eller anpassade måltider avser ett läsår. Du behöver fylla i en ny ansökan för varje nytt läsår samt vid eventuellt skolbyte eller förändringar i kosten. Ansökan sparas i köken så länge den är giltig, max ett läsår, gamla ansökningar makuleras regelbundet. Godkänd ansökan samt eventuellt bifogade handlingar lagras enligt service och tekniknämndens dokumenthanteringsplan.  

Varje dag serveras i skolan minst ett lunchalternativ som är vegetariskt samt fläskfritt, vissa dagar utgör det vegetariska alternativet även det fläskfria alternativet. Alla elever är välkomna att välja dessa rätter från lunchbuffén. Önskas dagligen enbart vegetariskt eller fläskfritt i skolan behöver en ansökan skickas in årligen i denna e-tjänst. I förskolan lagas också fläskfri och vegetarisk mat. Vid önskemål om att det dagligen serveras vegetarisk eller fläskfri mat till ditt förskolebarn behöver en årlig ansökan skickas in via denna e-tjänst. 

Nötter och jordnötter förekommer inte i maten och får heller inte medtas till förskola och skola, vid svår allergi mot detta är det trots allt av stor vikt att informationen fylls i på ansökan. 

Hjälp att fylla i ansökan om specialkost eller anpassade måltider kan du få via kommunens kontaktcenter. Om du saknar e-legitimation, e-postadress alternativt telefonnummer, är det möjligt att fylla i en pappersansökan och skicka till angiven adress. Ansökningsblanketten finns att hämta på Kontaktcenter på Djulögatan 31.

Frånvaro/närvaro anmälan
Vid beviljad specialkost eller anpassade måltider ansvarar du som vårdnadshavare eller myndig elev att höra av dig till respektive kök vid frånvaro samt inför återkomst. Saknas kontaktuppgifter fråga pedagog eller ring genom kommunväxeln. 

Avsluta en pågående specialkost eller anpassade måltider
För att avsluta en pågående specialkost eller anpassade måltider skickas ett meddelande till måltidsverksamheten i det redan befintliga ärendet i e-tjänsten. 

Specialkost eller anpassade måltider som inte nyttjats under en tvåveckorsperiod, utan att frånvaro meddelats, kommer att upphöra. Du som vårdnadshavare eller myndig elev kommer att bli informerad om åtgärden liksom ansvarig rektor samt berörd personal. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa