Inkomstförfrågan avgifter äldre och funktionsnedsättning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här lämnar du uppgifter om inkomster för beräkning av avgifter för äldre eller för personer med funktionsnedsättning.
Uppgifterna behöver för att kommunen ska kunna fastställa rätt avgift för beviljade insatser i förhållande till din inkomst.

Väljer du att inte lämna uppgift tas avgift ut enligt maxtaxa.

Om du saknar e-legitimation eller inte vill använda e-tjänsten hittar du blanketter till höger.

Frågor om e-tjänsten

Vård- och omsorgsförvaltningen
vard.omsorg@katrineholm.se
0150-575 29/568 09

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (uppgiftslämnare)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa