Ledighetsansökan inom Viadidakt

LÄS MER

Du behöver ansöka om ledighet om du behöver vara ledig mer än två dagar.

Du som studerar hos någon annan utbildningsanordnare än Viadidakt ska vända dig direkt till din utbildningsanordnare för begäran om ledighet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa