Ledighetsansökan inom Viadidakt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du behöver ansöka om ledighet om du behöver vara ledig mer än två dagar.

Du som studerar hos någon annan utbildningsanordnare än Viadidakt ska vända dig direkt till din utbildningsanordnare för begäran om ledighet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa