Inackorderingstillägg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stödet gäller kostnader för boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet.

Studerar du på en kommunal skola söker du tillägget hos din hemkommun. Studerar du däremot på folkhögskola, fristående skola eller riksinternat söker du inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Villkor för inackorderingstillägg

Följande behövs för e-tjänsten

  • du får inte vara andrahandsmottagen, vilket innebär att utbildningen du sökt finns i din hemkommun (frisök).
  • du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt som du får busskort
  • du ska ha en restid på minst två timmar/studera utanför Sörmlands län
  • du ska vara inskriven på en gymnasieskola för undervisning på heltid
  • du ska vara yngre än 20 år
  • du ska ha tillgång till hyreskontraktet så att du kan skicka in en kopia

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa