Resetillägg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Resetillägg

Du som är folkbokförd i Katrineholms kommun och studerar utanför Sörmlands län och pendlar varje dag kan ansöka om resetillägg. Du söker tillägget hos din hemkommun.

Du måste ansöka senast den 13 augusti för kommande läsår.

Utbetalning och belopp

Maxbeloppet som kan betalas ut per månad är 1/30 av basbeloppet. Tillägget betalas ut för månaderna september-maj.

Du får resetillägget utbetalt runt den femtonde (15:e) i månaderna september-maj.

Villkor för resetillägg

Följande behövs för e-tjänsten

  • du kan inte få resetillägg samtidigt som du får busskort
  • du ska studera utanför Sörmlands län
  • du ska vara inskriven på en gymnasieskola för undervisning på heltid
  • du ska vara yngre än 20 år

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa