Hjälp i hemmet, hemtjänst och särskilt boende inom äldreomsorgen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om:

  • Boende (servicehus, vårdboende, demensboende)
  • Boendestöd
  • Dagverksamhet
  • Hjälp i hemmet/hemtjänst (städning, tvätt, inköp, personlig omvårdnad)
  • Ledsagning
  • Matlåda levererad till hemmet
  • Tillfälligt boende (korttidsboende, växelvårdsboende, trygghetsplats)
  • Trygghetslarm
  • Annat
Om du saknar e-legitimation eller inte vill använda e-tjänsten hittar du blanketter till höger.
 
Behandling av personuppgifter:
Vid ansökan och utförande av hjälp i hemmet, hemtjänst och särskilt boende inom äldreomsorgen behandlas följande personuppgifter:
Namn, efternamn, personnummer, telefonnummer, adress och hälsa.
I förekommande fall kan uppgifter finnas om etniskt ursprung för att kunna tillgodose tolkbehov. Behandlingen är nödvändig för att kunna ge service och omvårdnad.
 
 

Frågor om e-tjänsten

Vård- och omsorgsförvaltningen
vard.omsorg@katrineholm.se
0150-48 80 30

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa