Hjälp i hemmet och boende för äldre

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ansöker du om:

  • Boende (servicehus, vårdboende, demensboende)
  • Dagverksamhet
  • Hjälp i hemmet - hemtjänst (städning, tvätt, inköp, personlig omvårdnad)
  • Ledsagning
  • Matdistribution
  • Tillfälligt boende (korttidsboende, växelvårdsboende, trygghetsplats)
  • Trygghetslarm
  • Annat
Blanketten avser i dagsläget enbart ansökan om särskilt boende.

Frågor om e-tjänsten

Vård- och omsorgsförvaltningen
vard.omsorg@katrineholm.se
0150-48 80 30

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (uppgiftslämnare)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa