Insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här hittar du e-tjänst eller blankett för att ansöka  om insatser enligt LSS.

Alla insatser söks av den som behöver insatserna. Har personen svårt att förstå innebörden och själv ta ställning till behov av insatser måste en legal företrädare (god man/förvaltare) hjälpa till.

Om personen som behöver stödet är under 15 år ska vårdnadshavaren göra ansökan.

Kommunens LSS-handläggare tar emot ansökan och utreder behovet. För att en utredning ska kunna påbörjas behöver LSS-handläggaren få din funktionsnedsättning bestyrkt genom läkarintyg eller psykologutlåtande. Ett sådant kan man själv begära och bifoga tillsammans med ansökan. Vi behöver ditt medgivande att få hämta in uppgifter från andra myndigheter. Detta sker via signering med e-legitimation i slutet av denna e-tjänst.

 

Behandling av personuppgifter:

Vid ansökan och utförande av insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) behandlas följande personuppgifter:
Namn, efternamn, personnummer, telefonnummer, adress och hälsa.
I förekommande fall kan uppgifter finnas om etniskt ursprung för att kunna tillgodose tolkbehov. Behandlingen är nödvändig för att kunna ge service och omvårdnad.

Frågor om e-tjänsten

Vård- och omsorgsförvaltningen
vard.omsorg@katrineholm.se
0150-48 80 30

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (uppgiftslämnare)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa