Yttrande över placering av värmepump

LÄS MER

Att inrätta en värmepumpsanläggning betraktas som miljöfarlig verksamhet, vilket kräver tillstånd eller anmälan enligt brottsbalken.

Värmepumpsanläggning ska inrättas så att den inte påverkar vattentäkter eller medför andra olägenheter. Avståndet mellan två energiborrhål bör inte vara mindre än 20 meter. Innan bygg- och miljönämnden beslutar i ärendet ska grannar ha möjlighet att yttra sig.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa