Värmepump

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Planerar du att skaffa värmepump för mark, grund- eller ytvatten? Då ska du anmäla detta till samhällsbyggnadsförvaltningen. Påbörja inte installationsarbete förrän du fått svar på din anmälan.

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ansvarig förvaltning/nämnd.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa