Värmepump

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan/anmälan om inrättande av värmepump - enligt §17 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ansvarig förvaltning/nämnd.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
0150-577 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa