Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ökar möjligheten för personer med nedsatt gångförmåga att leva ett självständigt liv.

Ansökan

Första gången du söker ska du alltid lämna in både ansökan om parkeringstillstånd och ett intyg. Intyget ska skrivas av läkare eller annan legitimerad person (distriktssköterska eller sjukgymnast). Om det skulle behövas begär vi in komplettering.

När du vill förnya ditt parkeringstillstånd tänk på att lämna in ansökan i god tid innan kortet går ut. Vi meddelar om du behöver lämna ett nytt intyg.

Parkeringstillstånden innehåller foto, men skicka inte med foto med ansökan. Fotoblanketten skickas ut när ansökan och intyg är granskade och det är klart att du blir beviljad parkeringstillstånd.

Ifyllningsbara blanketter hittar du i högerspalten under rubriken "Hämta blanketter".

Förare eller passagerare

Parkeringstillstånd kan beviljas till förare eller passagerare.

Om du kör bil själv och har en långvarig funktionsnedsättning som gör att du med stora svårigheter kan gå en kort sträcka kan du kanske få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade som förare.

För att få parkeringstillstånd som passagerare krävs att du förutom begränsad gångförmåga även har ett mycket stort behov av hjälp från föraren utanför bilen.

I Trafikförordningen finns generella undantag för transport av sjuka och rörelsehindrade som ger stöd för den som färdas som passagerare.

I högerspalten hittar du mer information om vilka regler som gäller för parkeringstillstånden.

Bedömning

Bedömning av rörelsehinder grundar sig på gångförmåga. Ansökan och intyg bedöms individuellt med utgångspunkt från Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt 13 kap 8 § Trafikförordningen, som i sin tur grundar sig på Europeiska Unionens rådsrekommendation om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.

Utfärdat parkeringstillstånd är personligt. Det är inte knutet till något särskilt fordon. När du fått tillstånd kan du parkera på de parkeringsplatser som är reserverade för personer med rörelsehinder. Det gäller i hela Sverige och samtliga EU-länder.

Parkeringstillstånd kan beviljas för högst fem (5) år i taget.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa