Provräkna om du kan få försörjningsstöd

LÄS MER

Beräkningen bygger dels på riksnormen, dels på uppgifter som du själv matar in. Dina uppgifter sparas inte i systemet.

Socialtjänstens beslut bygger på en individuell bedömning. Om du till exempel har pengar på banken eller realiserbara tillgångar som aktier påverkar det din rätt till försörjningsstöd.

Socialstyrelsen avgör inte om du får försörjningsstöd.

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
socialforvaltningen@katrineholm.se
0150-570 00