Överförmyndarnämndens samtycke

LÄS MER

I några frågor måste en ställföreträdare (god man, förvaltare eller förmyndare) inhämta överförmyndarens samtycke för att kunna agera. Denna blankett är en ansökan om sådant samtycke.

Frågor om e-tjänsten

Överförmyndarnämnden
overformyndaren@katrineholm.se
0150-578 85

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@katrineholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa