Faderskaps- och föräldraskapsbekräftelse

LÄS MER

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

När en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det gäller också när två kvinnor får barn tillsammans. Fastställande av faderskap och föräldraskap gör du skriftligt hos socialförvaltningen. När föräldraskapet är fastställt, antingen via bekräftelse vid familjerätten eller via dom i domstol, har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar.

Ett gift olikkönat par behöver inte göra något. Ni blir automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet.
För gifta samkönade par krävs bekräftelse av föräldra-/faderskapet.

När barnet är fött fyller ni i anmälan om föräldra-/faderskapsbekräftelse, därefter blir ni kontaktade av kommunens handläggare.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa