Faderskaps- och föräldraskapsbekräftelse

LÄS MER

Barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv. När en ogift kvinna får barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det gäller också när samkönade får barn tillsammans.

Ni kan fastställa faderskapet via Skatteverkets e-tjänst om båda föräldrarna har bank-id. Detta måste göras inom 14 dagar efter barnets födelse.

Efter 14 dagar måste fastställande av faderskap och föräldraskap göras skriftligen hos socialförvaltningen. 

När föräldraskapet är fastställt, antingen via Skatteverket eller bekräftelse vid familjerätten eller via dom i domstol, har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar.

Ett gift olikkönat par behöver inte göra något. Ni blir automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet. För gifta samkönade par krävs bekräftelse av föräldraskapet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa