Modersmålsundervisning i grundskolan - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du söka om undervisning i modermål för ditt barn i grundskolan.

Sista ansökningsdag

10 maj: Sista ansökningsdag inför höstterminen.

30 november: Sista ansökningsdag inför vårterminen.

Modersmålsundervisning kan endast påbörjas under terminens första tre veckor.  Nyinflyttade elever kan börja i anslutning till deras skolstart i Katrineholms skolor.

Anmälan är bindande tills uppsägning sker.

Om modersmålsundervisning

Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisning om det finns en lämplig lärare och om minst fem elever önskar få undervisning. Kommunen är skyldig att ordna modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken även om endast en elev ansöker om modersmålsundervisning. Kravet på att det måste finnas lämplig lärare gäller även för de nationella minoritetsspråken.

Modersmålsundervisningen ligger utanför det vanliga schemat och det kan hända att undervisningen ges på annan skola än ordinarie skola.

Följande elever har rätt till modersmålsundervisning:  

  • Alla elever i grundskolan som talar ett annat språk än svenska i hemmet. Modersmålet måste vara ett levande umgängesspråk, det vill säga att eleven förstår och talar språket dagligen hemma. Förutsättningen för att få modersmålsundervisning är att eleven har grundläggande kunskaper i språket. Det innebär att eleven inte får vara nybörjare i modersmålet och att elever i de högre skolåren även kan läsa och skriva på sitt modersmål.
  • Adoptivbarn har också rätt att läsa modersmål om eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet. För adoptivbarn gäller att språket inte behöver talas i hemmet.
  • Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har utökad rätt till modersmålsundervisning även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket. De nationella minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa