Ung kulturstipendium

LÄS MER

Stipendiet kan sökas av unga med koppling till Katrineholms kommun som studerar inom kulturområdet såsom musik, bildkonst, teater, litteratur eller dans. 

Kulturnämnden delar ut två stipendier som uppgår till 10 000 kronor vardera.

Ansökan är öppen från och med september till och med maj. Nämndens beslut tas i juni. 
Stipendiaten kommer att meddelas personligen. 

Du kan hitta tidigare stipendiater på kommunens webbplats https://www.katrineholm.se/stipendier

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa