Läckagetest för slamavskiljare

LÄS MER

Om du ska fortsätta använda din befintliga slamavskiljare i samband med att du ansöker om enskilt avlopp behöver den läckagetestas, och ett protokoll för detta ska lämnas in tillsammans med din avloppsansökan.