Läckagetest för slamavskiljare

LÄS MER

Om du ska fortsätta använda din befintliga slamavskiljare i samband med att du ansöker om enskilt avlopp behöver den läckagetestas, och ett protokoll för detta ska lämnas in tillsammans med din avloppsansökan.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
0150-57700

Personuppgiftsansvarig

Datorskyddsombud
dataskyddsombud@katrineholm.se