Utförandeintyg med kontrollplan för enskilt avlopp

LÄS MER

Senast tre veckor från det att din nya avloppsanläggning är färdigställd ska du som fastighetsägare skicka in ett utförandeintyg med kontrollplan till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
0150-57700

Personuppgiftsansvarig

Datorskyddsombud
dataskyddsombud@katrineholm.se