Hygienlokal

LÄS MER

En hygienisk verksamhet är en verksamhet där det erbjuds hygienisk behandling till allmänheten. Om du ska bedriva den här typen av verksamhet behöver du anmäla det till samhällsbyggnadsförvaltningen innan du startar. Syftet är att vi ska få möjlighet att ge råd, upplysningar och ställa de krav som kan behövas ur hälsoskyddssynpunkt. 

Anmäl om det finns risk för blodsmitta eller annan smitta

Du ska göra en anmälan om du i din behandling innebär risk för blodsmitta eller annan smitta. Det kan vara fallet om du använder redskap som kan penetrera huden eller som kan medföra risk för annan smitta. Andra typer av smittor som kan uppstå är till exempel hudinfektioner.

Exempel på verksamheter som behöver anmälas

  • Akupunktur
  • Fotvård
  • Kroppsmodifiering (implantat under huden, ärrbildning, brännmärkning och kluven tunga)
  • Piercing
  • Tatuering
  • Håltagning
  • Barberare (rakkniv på huden)
  • Övriga stickande & skärande verktyg mot huden 

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
0150-570 00

Personuppgiftsansvarig

Datorskyddsombud
dataskyddsombud@katrineholm.se