Registrera dricksvattenanläggning

LÄS MER

Alla dricksvattenanläggningar (vattenverk och distributionsanläggningar) som omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska registreras.