Registrera dricksvattenanläggning

LÄS MER

Alla dricksvattenanläggningar (vattenverk och distributionsanläggningar) som omfattas av dricksvattenföreskrifterna ska registreras.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
0150-577 00

Personuppgiftsansvarig

Datorskyddsombud
dataskyddsombud@katrineholm.se