Livsmedelsverksamhet

LÄS MER
  • När du vill starta en livsmedelsverksamhet, exempelvis ett café, en korvvagn eller ett bageri, måste du göra en anmälan om registrering av din verksamhet till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen. 
  • Ska du sälja eller servera mat eller livsmedel tillfälligt men i större omfattning och till allmänheten, exempelvis på en mässa eller ett större evenemang? Då måste du göra en anmälan om tillfällig registrering av din verksamhet. 
  • Om din verksamhet har upphört eller bytt ägare före årsskiftet är det viktigt att du berättar det för oss på samhällsbyggnadsförvaltningen så fort som möjligt. Det kan du göra genom att lämna in anmälan om upphörande av livsmedelsanläggning via vår ifyllningsbara blankett, eller skicka e-post. Därefter tar vi bort verksamheten från vårt register vilket innebär att den inte längre står under offentlig kontroll och den årliga kontrollavgiften upphör från årsskiftet.