Undervisningslokaler

LÄS MER

Du som vill driva eller arrangera någon typ av verksamhet med undervisningslokaler behöver anmäla detta till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
0150-577 00

Personuppgiftsansvarig

Datorskyddsombud
dataskyddsombud@katrineholm.se