Dispens för spridning av gödsel

LÄS MER

För att få sprida gödsel när det annars inte är tillåtet behöver du tillstånd (dispens) från samhällsbyggnadsförvaltningen. Reglerna har kommit till för att hindra att näring läcker ut i våra sjöar och vattendrag.