Sprida slam och filtermaterial på jordbruksmark

LÄS MER

Är du jordbrukare och vill själv omhänderta ditt egna avloppsslam och sprida det på din jordbruksmark ska du ansöka om det till samhällsbyggnadsförvaltningen.