Förändrat intervall för hämtning av filtermaterial från fosforfällande anläggningar

LÄS MER

Under förutsättning att belastningen är låg på din avloppsanläggning, och att problem eller besvär för människors hälsa och miljön inte uppstår, kan du som fastighetsägare få göra förändringar i hämtning av filtermaterialet. Ansökan om förändrat tömningsintervall lämnas till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det ordinarie tömningsintervallet för filtermaterial från fosforfällande anläggningar är vartannat år vid permanentboende och vart tredje år vid fritidsboende.