Sprida bekämpnings- och växtskyddsmedel

LÄS MER

Här ansöker du om tillstånd för att yrkesmässigt få sprida bekämpningsmedel samt anmäler användning av växtskyddsmedel inom din verksamhet. 

 

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnadsförvaltningen
samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se
0150-577 00

Personuppgiftsansvarig

Datorskyddsombud
dataskyddsombud@katrineholm.se